baza wiedzy trenera

Jak dodać własne ćwiczenia w sportbm?

Przejdź do sekcji ĆWICZENIA w module TRENING i wybierz przycisk utwórz nowe ćwiczenie.
Wprowadź nazwę i uzupełnij wymagane pola. Po zapisaniu ćwiczenia pojawi się możliwość utworzenia grafiki. Następnie rozwiń szczegóły i wybierz przycisk rysuj. Utwórz własną grafikę i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

 

Jak utworzyć zbiór ćwiczeń?

Przejdź do sekcji ZBIORY w module TRENING i wybierz przycisk utwórz nowy zbiór.
Wprowadź nazwę, ustaw dostęp dla pozostałych użytkowników i zapisz. Porządkuj swoje ćwiczenia przypisując je do odpowiednich zbiorów.

Jak korzystać z gotowych treści treningowych?

Przejdź do sekcji BIBLIOTEKA w module TRENING. Wybierz odpowiednie ćwiczenie, plan lub jednostkę treningową
i dodaj do mojej biblioteki. Po zapisaniu możesz korzystać z pobranych ćwiczeń i konspektów.

Jak zbudować listę celów treningowych?

Przejdź do sekcji CELE w module TRENING i wybierz przycisk utwórz nowy cel. Następnie wprowadź nazwę i opis. Po zapisaniu możesz dodawać cele treningowe do swoich jednostek i planów szkoleniowych.

Jak utworzyć własny plan szkoleniowy?

Utwórz plan szkoleniowy zgodnie z metodyką klubu - makrocykl, mezocykl lub mikrocykl.
Przejdź do sekcji PLANY w module TRENING i wybierz przycisk utwórz nowy plan.
Wprowadź nazwę, wskaż cele treningowe i ustaw dostęp dla pozostałych użytkowników. Po zapisaniu pojawi się możliwość dodawania jednostek treningowych.

Jak utworzyć konspekt treningowy?

Przejdź do sekcji JEDNOSTKI w module TRENING i wybierz przycisk utwórz nową jednostkę treningową.
Uzupełnij nazwę, opis organizacji zajęć i cele treningowe. Następnie dodaj ćwiczenia i punkty coachingowe.
Po zapisaniu rozwiń szczegóły konspektu i przypisz do wydarzenia w kalendarzu.