baza wiedzy zawodnika i opiekuna

Jak zarejestrować konto zawodnika niepełnoletniego?

Przekaż trenerowi adres e-mail, na który chcesz zarejestrować konto zawodnika. Odbierz wiadomość e-mail z zaproszeniem do akademii i kliknij w link aktywacyjny. Wybierz opcję jestem opiekunem zawodnika i dokończ rejestrację uzupełniając wymagane dane.

Jak zarejestrować konto zawodnika pełnoletniego?

Przekaż trenerowi adres e-mail, na który chcesz zarejestrować swoje konto. Odbierz wiadomość e-mail z zaproszeniem do akademii i kliknij w link aktywacyjny. Wybierz opcję jestem pełnoletnim zawodnikiem i dokończ rejestrację uzupełniając wymagane dane.

Jak zarejestrować kolejnego zawodnika na koncie opiekuna?

Przekaż trenerowi adres e-mail, na który zarejestrowane jest Twoje konto. Odbierz wiadomość e-mail z zaproszeniem do akademii dla kolejnego zawodnika i kliknij w link aktywacyjny. Po przekierowaniu na stronę sportbm kliknij przycisk wybierz zawodnika, wybierz opcję dodaj nowego zawodnika i dokończ rejestrację uzupełniając wymagane dane.

Jak edytować dane zawodnika?

Przejdź do sekcji ZAWODNICY i wybierz właściwego zawodnika. Następnie wybierz przycisk edytuj. Wprowadź nowe dane i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Podany PESEL nie może być użyty

Komunikat ten pojawia się, ponieważ podany podczas rejestracji numer PESEL jest nieprawidłowy lub jest już przypisany w systemie do innego adresu e-mail.

W celu dodania zawodnika do akademii, należy przekazać trenerowi ten sam adres e-mail, którego użyto przy pierwotnej rejestracji w sportbm. Oznacza to, że wiadomość z linkiem aktywacyjnym powinna zostać wysłana na ten sam adres e-mail, na który trafiło zaproszenie z poprzedniego klubu. Po kliknięciu w link aktywacyjny z wiadomości zapraszającej, należy wybrać zarejestrowanego zawodnika z listy. System sam zaciągnie poprzednio wprowadzone dane zawodnika oraz opiekuna.

Po zalogowaniu do sportbm przez przeglądarkę istnieje możliwość zmiany adresu e-mail w ustawieniach konta.