baza wiedzy trenera

Jak zarejestrować trenera?

Przejdź do sekcji ZESPOŁY i wybierz przycisk nowy trener. Wprowadź wskazany przez trenera adres e-mail, wskaż zespoły, do których ma być przypisany, nadaj mu dostępy do wybranych modułów i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak zarejestrować zawodnika niepełnoletniego?

przeglądarka internetowa

Przejdź do sekcji ZESPOŁY i wybierz przycisk nowy zawodnik. Wprowadź wskazany przez opiekuna adres e-mail, wskaż zespół, do którego ma należeć zawodnik oraz wybierz przycisk wyślij.
Opiekun zawodnika musi dokończyć rejestrację zgodnie z instrukcją z wiadomości zapraszającej.


aplikacja mobilna

Przejdź do sekcji ZAWODNICY i wybierz przycisk nowy zawodnik. Wprowadź wskazany przez opiekuna adres e-mail, wskaż zespół, do którego ma należeć zawodnik oraz wybierz przycisk wyślij.
Opiekun zawodnika musi dokończyć rejestrację zgodnie z instrukcją z wiadomości zapraszającej.

Jak zarejestrować zawodnika pełnoletniego?

przeglądarka internetowa

Przejdź do sekcji ZESPOŁY i wybierz przycisk nowy zawodnik. Wprowadź wskazany przez zawodnika adres e-mail, wskaż zespół, do którego ma należeć oraz wybierz przycisk wyślij.
Zawodnik musi dokończyć rejestrację zgodnie z instrukcją z wiadomości zapraszającej.


aplikacja mobilna

Przejdź do sekcji ZAWODNICY i wybierz przycisk nowy zawodnik. Wprowadź wskazany przez zawodnika adres e-mail, wskaż zespół, do którego ma należeć oraz wybierz przycisk wyślij.
Zawodnik musi dokończyć rejestrację zgodnie z instrukcją z wiadomości zapraszającej.

Jak edytować treść wiadomości zapraszającej?

Przejdź do sekcji KOMUNIKACJA, wybierz zakładkę zarządzanie e-mailami i wybierz przycisk edytuj. Wprowadź dodatkową treść w przeznaczonym do tego polu i zapisz zmiany.
Pamiętaj, że dodatkowa treść zostanie dołączona do wszystkich przyszłych wiadomości e-mail z zaproszeniem zawodników do akademii.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową