baza wiedzy trenera

Jak utworzyć wydarzenie?

przeglądarka internetowa

Przejdź do sekcji KALENDARZ i wybierz przycisk nowe wydarzenie. Określ rodzaj wydarzenia, nazwę, miejsce, czas, cykliczność, wybierz uczestników i zapisz.


aplikacja mobilna

Wybierz symbol plusa w prawym dolnym rogu, a następnie opcję nowe wydarzenie. Określ rodzaj wydarzenia, nazwę, miejsce, czas, cykliczność, wybierz uczestników i zapisz.

Jak utworzyć wydarzenie z zapisami?

 

przeglądarka internetowa

Włącz moduł wydarzeń z zapisami. Wejdź w zakładkę administracja > ustawienia > moduły.

Następnie przejdź do sekcji KALENDARZ i wybierz przycisk nowe wydarzenie z zapisami.
Określ szczegóły wydarzenia i zapisz.


aplikacja mobilna

Wybierz symbol plusa w prawym dolnym rogu, a następnie opcję nowe wydarzenie z zapisami.
Określ szczegóły wydarzenia i zapisz.

Jak sprawdzić obecność?

Wybierz odpowiednie wydarzenie z kalendarza i wybierz trzy kropki znajdujące się po prawej stronie, a następnie sprawdź obecność.

Jak włączyć przypomnienie o sprawdzeniu obecności?

Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA i wybierz ustawienia > konfiguracja.
Włącz przypomnienie o sprawdzeniu obecności i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową z poziomu administratora akademii