baza wiedzy trenera

Jak edytować dane akademii?

Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA, a następnie do zakładki ustawienia. Edytuj wybrane dane i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak edytować swoje dane osobowe?

Wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu, a następnie przycisk ustawienia konta. Edytuj wybrane dane i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak wygenerować raport?

Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA i zostań w zakładce raporty. Wybierz rodzaj raportu, przedział czasu jakiego ma dotyczyć, wskaż zawodników i zakończ przyciskiem generuj raport. Raport zostanie wysłany na Twój adres e-mail.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak dodać obiekt?

Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA, a następnie do zakładki obiekty i wybierz przycisk nowy obiekt. Uzupełnij wymagane dane i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową


Jak utworzyć własny formularz zapisów do akademii?

Przejdź do sekcji www i wybierz zakładkę formularze. Następnie utwórz nowy formularz.
Wybierz zaawansowany formularz i wprowadź jego nazwę.
Dodaj potrzebne pola i zdecyduj, które z nich są wymagane do uzupełnienia podczas rejestracji.
Tworząc formularz możesz korzystać z podglądu, który pozwala weryfikować jego wygląd i treść.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak utworzyć formularz zapisów na obozy i półkolonie?

Przejdź do sekcji www i wybierz zakładkę formularze. Następnie utwórz nowy formularz.
Wybierz zaawansowany formularz i wprowadź jego nazwę.
Dodaj potrzebne pola i zdecyduj, które z nich są wymagane do uzupełnienia podczas zapisów.
Tworząc formularz możesz korzystać z podglądu, który pozwala weryfikować jego wygląd i treść.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak prowadzić ewidencję sprzętu w klubie?

Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA i wybierz zakładkę magazyn.
Następnie dodaj nową pozycję, uzupełnij szczegóły i zapisz.

Przypisz dodany produkt do zawodnika, zespołu lub trenera.
Dzięki edycji możesz w prosty sposób kontrolować ilość dostępnego sprzętu.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową