baza wiedzy trenera

Jak edytować dane akademii?

Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA, a następnie do zakładki ustawienia. Edytuj wybrane dane i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak edytować swoje dane osobowe?

Wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu, a następnie przycisk ustawienia konta. Edytuj wybrane dane i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak wygenerować raport?

Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA i zostań w zakładce raporty. Wybierz rodzaj raportu, przedział czasu jakiego ma dotyczyć, wskaż zawodników i zakończ przyciskiem generuj raport. Raport zostanie wysłany na Twój adres e-mail.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak dodać obiekt?

Przejdź do sekcji ADMINISTRACJA, a następnie do zakładki obiekty i wybierz przycisk nowy obiekt. Uzupełnij wymagane dane i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową