baza wiedzy trenera

Jak utworzyć płatność?

przeglądarka internetowa

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI i wybierz przycisk nowa płatność. Uzupełnij wymagane dane, wybierz płatników i zapisz.


aplikacja mobilna

Wybierz symbol plusa w prawym dolnym rogu, a następnie opcję nowa płatność. Uzupełnij wymagane dane, wybierz płatników i zapisz.

Jak utworzyć płatność początkową?

przeglądarka internetowa

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, a następnie do zakładki szablony płatności. Wybierz przycisk nowy szablon płatności. Uzupełnij wymagane dane i zapisz. Wysyłając zaproszenie nowemu zawodnikowi wskaż utworzony wcześniej szablon płatności początkowej.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak udzielić zniżki do płatności?

Podczas tworzenia nowej płatności wybierz opcję dodaj zniżkę, wybierz zawodników, podaj typ i wartość zniżki oraz zakończ (zniżka może mieć wartość kwotową lub procentową).

Możesz udzielić zniżki w utworzonej wcześniej płatności. W tym celu przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, a następnie do zakładki reguły płatności. Odszukaj właściwą płatność cykliczną, wybierz trzy kropki po prawej stronie płatności, a następnie przycisk edytuj. Przejdź do wiersza zniżki oraz nadaj zniżkę uzupełniając wymagane dane.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak edytować kwotę w utworzonej płatności?

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, odszukaj właściwą płatność oczekującą lub przeterminowaną, wybierz trzy kropki po prawej stronie płatności, a następnie przycisk edytuj. Zmień kwotę i zapisz.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak anulować płatność?

przeglądarka internetowa

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, odszukaj właściwą płatność oczekującą lub przeterminowaną, wybierz trzy kropki po prawej stronie płatności, a następnie przycisk anuluj płatność.


aplikacja mobilna

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, kliknij właściwą płatność oczekującą lub przeterminowaną, a następnie wybierz przycisk anuluj płatność.

Jak usunąć płatność?

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, a następnie do zakładki reguły płatności. Odszukaj właściwą płatność, wybierz trzy kropki po prawej stronie, a następnie przycisk usuń.

Pamiętaj, że usunięcie reguły płatności spowoduje usunięcie całego cyklu.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak opłacić abonament za konto?

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, a następnie do zakładki opłaty za konto. Odszukaj właściwą płatność i wybierz przycisk zapłać. Wybierz metodę płatności, zaakceptuj regulamin i dokończ płatność zgodnie z instrukcjami.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak wygenerować fakturę?

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, a następnie do zakładki reguły płatności. Odszukaj opłaconą płatność, wybierz przycisk generuj fv, a następnie pobierz fv.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jak wygenerować potwierdzenie płatności?

Przejdź do sekcji PŁATNOŚCI, wybierz opcję generuj potwierdzenia wystawionych płatności. Lista płatności zostanie wysłana na Twój adres e-mail.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową