baza wiedzy trenera

Jak wysłać wiadomość SMS, e-mail, PUSH?

przeglądarka internetowa

Przejdź do sekcji KOMUNIKACJA i wybierz przycisk nowa wiadomość. Zdefiniuj formę wiadomości, adresatów i wprowadź treść. Możesz wysłać wiadomość natychmiast po jej utworzeniu lub zaplanować odroczoną datę wysyłki.


aplikacja mobilna

Przejdź do sekcji KOMUNIKACJA i wybierz przycisk wyślij wiadomość. Zdefiniuj formę wiadomości, odbiorców i wprowadź treść. Możesz wysłać wiadomość natychmiast po jej utworzeniu lub zaplanować odroczoną datę wysyłki.

Jak utworzyć zadanie?

przeglądarka internetowa

Przejdź do sekcji ZADANIA i wybierz przycisk nowe zadanie. Wprowadź nazwę oraz opis zadania, wybierz typ odpowiedzi, wskaż odbiorców oraz termin wykonania zadania. Po zapisaniu odbiorcy otrzymają powiadomienie o zadaniu do wykonania w postaci PUSH oraz e-mail .


aplikacja mobilna

Wybierz symbol plusa w prawym dolnym rogu, a następnie opcję nowe zadanie. Wprowadź nazwę oraz treść zadania, wybierz typ odpowiedzi, wskaż odbiorców oraz termin wykonania zadania. Po zapisaniu odbiorcy otrzymają powiadomienie o zadaniu do wykonania w postaci PUSH oraz e-mail .

Jak umożliwić zawodnikom wysyłanie zgłoszeń innych niż nieobecność?

Przejdź do sekcji ZGŁOSZENIA, wybierz zakładkę rodzaje, a następnie przycisk nowy rodzaj. Wprowadź nazwę zgłoszenia i wskaż grupę docelową, która będzie mogła posługiwać się zgłoszeniami.

Po utworzeniu rodzajów zgłoszeń zawodnicy i opiekunowie zyskają możliwość wysyłania zgłoszeń z dodatkową treścią do akademii.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową

Jaka ilość SMS-ów przysługuje akademii?

Ilość SMS-ów przysługująca Akademii miesięcznie to dwukrotność ilości zarejestrowanych zawodników w danym miesiącu. W każdej chwili możesz kupić dodatkowy pakiet SMS.


opcja dostępna wyłącznie po zalogowaniu przez przeglądarkę internetową