dodanie zawodnika


Dodaj zawodnika w sekcji ZESPOŁY, następnie wybierz "nowy zawodnik". Wprowadź wskazany przez zawodnika/opiekuna adres e-mail oraz wybierz zespół, do którego nowy zawodnik ma należeć. Na wybrany adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie. Zawodnik/opiekun musi dokończyć rejestrację zgodnie z instrukcją w zaproszeniu.