dodanie trenera


Dodaj trenera w sekcji ZESPOŁY, następnie wybierz "nowy trener". Wprowadź wskazany przez trenera adres e-mail, wskaż zespoły do których ma być przypisany oraz nadaj mu dostępy do wybranych modułów. Trener musi dokończyć rejestrację zgodnie z instrukcją w zaproszeniu.