aktualizacja artykułu


Opcja "aktualizuj artykuł" powoduje zmianę notatki i datę aktualizacji.