płatność początkowa


Płatność początkowa ustalana jest indywidualnie przez każdą akademię. Płatność początkowa (jeśli akademia taką ustali) może zostać zawarta już w wiadomości zapraszającej, co powoduje przypisanie jej do wskazanego zawodnika po pierwszym logowaniu do systemu.