rachunki bankowe


W systemie sportbm masz możliwość zdefiniowania kilku rachunków bankowych i przypisania do nich płatności. Np. konto główne może służyć do pobierania należności za składki, natomiast konto dodatkowe do pobierania należności za obozy, turnieje czy sprzęt sportowy. Takie rozwiązanie pozwoli zachować przejrzystość finansów akademii.