rabaty


Możesz udzielać zawodnikom rabatu. Przy tworzeniu nowej płatności wybierz opcję "dodaj zniżkę", następnie wybierz zawodników oraz podaj typ i wartość zniżki (zniżka może mieć wartość kwotową lub procentową). Zakończ wybierając "zapisz płatność".