płatność cykliczna


Płatność cykliczna polega na automatycznym i powtarzalnym generowaniu płatności np. comiesięczna składka za uczestnictwo zawodnika w zajęciach. Przy tworzeniu nowej płatności należy wskazać cykl rozliczeniowy płatności (jednorazowa, co miesiąc, co tydzień itp.)