wydarzenie dodatkowe


Tworząc wydarzenie dodatkowe w sekcji KALENDARZ wybierz " nowe wydarzenie dodatkowe". Wydarzenie dodatkowe przed opublikowaniem w kalendarzu musi zostać poddane pod głosowanie przez wskazaną grupę osób.

Należy ustalić termin głosowania oraz liczbę wymaganych głosów na "TAK". Wydarzenie dodatkowe pomoże rozstrzygnąć kwestie finansowe, wychowawcze lub inne sprawy wewnętrzne.