nowe wydarzenie


Wybierz "nowe wydarzenie". Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych do utworzenia wydarzenia. Niezbędne jest określenie rodzaju wydarzenia, nazwy, miejsca, czasu oraz wybranie uczestników. Przy tworzeniu wydarzenia pomocne będzie wcześniejsze zdefiniowanie obiektów.