raporty


Wszystkie dane z systemu można pobrać w formie raportów. Wygenerowany raport zostanie przesłany na Twój adres e-mail.