rejestracja kolejnego dziecka


W celu rejestracji kolejnego dziecka należy użyć tych samych danych do logowania (adres e-mail, hasło, numer telefonu) co w przypadku rejestracji pierwszego dziecka. Oznacza to, że trener powinien wysłać kolejne zaproszenie do akademii na ten sam adres e-mail, na który zarejestrowano pierwszego zawodnika. Następnie zadaniem opiekuna jest uzupełnienie danych kolejnego zawodnika, co pozwoli na pomyślną rejestrację.