zadania


W sekcji ZADANIA znajdziesz przypisaną do zawodnika listę zadań utworzonych przez trenera bądź innego przedstawiciela akademii. W zależności od utworzonego zadania odpowiedź na zadanie może być w formie tak/nie lub w formie tekstu.