nieobecności


Zgłoś trenerowi nieobecność przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli chcesz zgłosić nieobecność, wybierz w kalendarzu konkretne wydarzenie, do którego jesteś przypisany i wybierz "zgłoś nieobecność", zaznacz powód nieobecności i zapisz. Po kilku sekundach informacja o nieobecności pojawi się w szczegółach wydarzenia.