przypomnienia o braku płatności


W przypadku braku dokonania płatności w terminie system powiadomi Cię o konieczności uregulowania zaległości. Komunikat może być inicjowany przez trenera lub innego przedstawiciela akademii.