potwierdzenie dokonania płatności


Po dokonaniu płatności w ''opłaconych'' wybierz opcję " wyślij potwierdzenie". Potwierdzenie płatności zostanie wysłane na Twój adres e-mail.