kalendarz


Interaktywny kalendarz sportbm, daje podgląd na aktualny grafik na dowolnym urządzeniu. Masz bieżący wgląd w dodatkowe informacje i zgłoszone nieobecności. W kalendarzu znajdziesz wydarzenia swoich zespołów, gdzie jesteś uczestnikiem lub dodatkowym uczestnikiem. System poinformuje Cię o ewentualnych zmianach w wydarzeniu w którym bierzesz udział.

W przypadku dwójki dzieci wszystko widoczne jest na jednym kalendarzu.