płatność za konto


Płatność za konto znajdziesz w sekcji PŁATNOŚCI przechodząc do zakładki "opłata za konto". Płatność za korzystanie z systemu sportbm jest generowana 7 dni przed końcem każdego miesiąca. Opłaty możesz dokonać dowolną metodą płatności.