przetwarzanie danych


Rejestracja oraz gromadzenie i przetwarzanie danych w sportbm odbywa się zgodnie z dyrektywą RODO. Każdy użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany powierzonych danych. W każdej chwili możesz też sprawdzić zaakceptowany regulamin oraz zgody. Dane użytkowników w systemie archiwizowane są w dwóch niezależnych lokalizacjach, cyklicznie zapisujemy zbiory według ustalonych procedur.