przypomnienia o płatnościach


Jeśli w systemie widnieją zaległości finansowe, w sekcji PŁATNOŚCI, pod kolumną "przeterminowane" wybierz opcję "przypomnij wszystkim".

W łatwy sposób poinformujesz wszystkie osoby z przeterminowanymi płatnościami poprzez sms, komunikat systemowy lub wiadomość e-mail.