importowanie wyciągów


W sekcji PŁATNOŚCI przejdź do zakładki "Importy" następnie wybierz "nowy import" i wgraj plik. Upewnij się, że importowane płatności w pliku CSV są w odpowiedniej walucie (PLN) i są oddzielone średnikiem.