zarządzanie e-mailami


Możliwe jest dodanie dodatkowej treści do e-maila zapraszającego. Możesz ją wprowadzić w sekcji KOMUNIKACJA przechodząc do zakładki "Zarządzanie e-mailami". Dodatkowa treść, zostanie dołączona do wszystkich e-maili zapraszających.