utwórz zgłoszenie


W celu tworzenia zgłoszeń innych niż nieobecności przez zawodników lub opiekunów należy w sekcji ZGŁOSZENIA wybrać "rodzaje", następnie "nowy rodzaj". Wpisz nazwę oraz grupę docelową, dla której będzie dostępna możliwość zgłoszeń - następnie wybierz "zapisz". Rodzaje zgłoszeń, udostępnianie zgłoszeń wybranym odbiorcom (zespołom lub konkretnym zawodnikom).