utwórz zadanie


Możesz wyznaczyć zadanie do wykonania konkretnemu odbiorcy (trenerowi lub zawodnikowi) oraz określić dokładny termin jego wykonania. W zależności od utworzonego zadania odpowiedź na zadanie może być w formie tak/nie lub w formie tekstu.