nowa wiadomość


Wysyłając nową wiadomość w formie e-mail możesz wykorzystać nieograniczoną ilość znaków. Dodatkowo z wiadomością e-mail system zawsze wysyła komunikat systemowy (tzw. push). Wysyłając wiadomości w formie SMS możesz wykorzystać maksymalnie 160 znaków. Jako adresat wiadomości możesz dowolnie skonfigurować odbiorców.